Tyrrell, G N M, "Parapsykologins grunder" HÄFTAD

En fascinerande studie av den mänskliga personligheten bortom medvetandets tröskel.

Parapsykologiska fenomen avfärdas ofta som ren vidskepelse eller som slumpens verk. En lång rad vederhäftiga forskare hävdar emellertid att dessa fenomen existerar men att de flesta av oss saknar möjlighet att uppfatta dem, på samma sätt som man för hundra år sedan inte hade någon möjlighet att registrera radiovågorna.

Tyrrell refererar utförligt en mängd fall som sedan 1882 inrapporterats till det engelska Society for Psycical Research och redogör för talrika, noggrant utförda experiment. Av detta material sluter han sig till att det måste finnas dolda krafter som vi inte kan definiera eller förklara men som ibland är så påtagliga att de kommer till uttryck i vad vi kallar telepati, förutvetande, automatisk skrift, poltergeistfenomen mm.

Häftad, 234 sid, Prisma Magnum 1984. Fint skick, men namnad.

58 kr

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på info@parthenon.se om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Heinerman, John, "Naturens 7 supermediciner" HÄFTAD

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på info@parthenon.se om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Hedin, Sven "Öfver land till Indien : genom Persien, Seistan, och Belutjistan" TVÅ VOLYMER

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på info@parthenon.se om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Lloyd-Elliot, Martin "Det erotiska kroppsspråket - hur du tolkar och sänder kärlekens signaler"  HÄFTAD

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på info@parthenon.se om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Cayce Hugh, Lynn, "Edgar Cayces förutsägelser, förändringar på jorden" POCKET

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på info@parthenon.se om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Grattan-Guinnes, Ivor (ed), "Psychichal Research: A Guide to it´s History, Principles & Practices"

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på info@parthenon.se om du vill att vi ska bevaka den åt dig,