Swahn, Jan-Öjvind - Lundwall, Bo "Trollen : deras liv, land och legender" INBUNDEN

Äntligen har trollen och deras värld gjorts till föremål för en sakligt underbyggd presentation! En utrotningshotad livsform, av flertalet uppfattad som rent fiktiv och uteslutande hemmahörande i sagovärlden, har varsamt tagits fram i ljuset av en av Sveriges ledande kulturantropologer, ordföranden för de lärde i Lund, Jan-Öjvind Swahn. Efter kritisk granskning och analys av ett ofantligt "trollologiskt" fyndmaterial, i främsta rummet ögonvittnesskildringar, skriftliga dokumentationer av skilda trollmanifestationer, äldre arkivmaterial och egna fältobservationer har författaren kunnat vägleda illustratörer och tabellredaktörer i en länge saknad kartläggning av trollens sanna karaktär, anatomiska särdrag, hushållning, ekonomiska villkor, relationer till människor och djur. Det har samtidigt blivit en utomordentligt givande samling av de nu kända enskildheterna kring historiskt välbekanta troll och trolling - Hobergsgubben, Husbergsfrun i Enköping, Ljungby horn och pipa. De i de nordiska ländernas tidigare historia ofta redovisade exemplen på bergtagning och bortbytingar, styrkeprov mellan troll och människa får för första gången vetenskapligt underbyggda förklaringar. Föreställningen att de lekfulla trollen endast skulle existera i författares och konstnärers fantasi, som i Elsa Beskows "Landet länge- sen" eller i John Bauers djupa granskogar, är en följd av 1900-talets trångsynta rationalism och kontrasterar starkt mot den betydligt mer nyanserade inställningen hos romantikens klassiska svenska folklorister, t.ex. i Afzelius "Swenska folkets sago-häfder" och Hyltén-Cavallius banbrytande verk "Wärend och wirdarne" från 1860-talet. Jan-Ojvind Swahn har nu bekräftat teorin om trollens fortlevande, om trollemigrationerna och om halvtrollens integrering i dagens välfärdssamhälle, något som dock utgör ett hot mot den genuina trollkulturen. Hans insiktsfulla och av djup medkänsla präglade framställning utmynnar i en plädering för inrättandet av skyddade trollreservat i våra mellansvenska naturparker Den helt unika och överraskande detaljrika illustreringen visar enskildheter i trollens kroppsbyggnad, deras klädsel och redskap, stildrag i deras konsthantverk och bosättningar som bygger på verifierade fynd och dokument. Flera rekonstruerade trollmiljöer och trollmöten är en välkommen ersättning för den närmast totala avsaknaden av trolldräkter och trollartefakter i våra museer.

Inbunden, 111 sidor, Bonnier Fakta 1984. Skadad rygg, läst skick.

68 kr

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Moody, Raymond A, "I dödens gränsland" KARTONNAGE

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Randles, Jenny "UFO - retrievals" HÄFTAD

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Tudor-Sandahl, Patricia "Ordet är ditt" INBUNDEN

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Burenhult, Göran "Arkeologi i Sverige 2. Bönder och bronsgjutare" INBUNDEN

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Huc, M "Resa i Mongoliet och Tibet" (1862) INBUNDEN

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,