Minett, Gunnel "Livets källa : om andningens kraft och förmåga att läka" KARTONNAGE

Det är ingen tillfällighet att orden andning och ande har samma ursprung. Man kan egentligen inte avgränsa andningen till olika tekniker eftersom andningen är en förutsättning för vårt liv – det finns helt enkelt inget liv om det inte finns andning.

Boken ger inte bara en allmän överblick av andningens roll för kroppens och själens välbefinnande, utan placerar även andningen i sitt större sammanhang. Boken beskriver också andningens kroppsliga funktion. Hur andas vi och vad sker i kroppen när vi andas? Vilken roll och betydelse har andningen för kroppens naturliga läkningsförmåga? Kan en så enkel funktion som andningen ha en större inverkan på hur vi lever våra liv? Kommer andningspedagogiken att erbjuda ett alternativ till sjukvård och själavård? Ja, svarar författaren och tydliggör andningens ursprung och diskuterar hur de första andetagen kan påverka resten av våra liv. För att få en klarare bild av hur andningen kan användas i kroppslig och själslig egenvård gör hon även en jämförelse med österländsk hälsovård där andningen har en stor roll.

Andningen har även en inre betydelse och spelar stor roll för vårt psykiska välbefinnande. Eftersom andningen faller mellan samtliga etablerade gränsdragningar för kropps- och själavård medför den även ett helt nytt synsätt på psykoterapi.

Gunnel Minett beskriver de traditionella synsätt som världens olika gamla och nya kulturer har gemensamt och hur andningen används som andligt redskap för komma närmare vårt högre jag, samt även så kallade transpersonella upplevelser som är ett vanligt förekommande resultat av andningsövningar. De är upplevelser som ger en större förståelse och insikt om den egna personen och om djupare livsfrågor som rör hela universums ursprung och källa.

Kartonnage, 240 sidor, energica 2003. Fint skick.

78 kr

39 kr

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Motoyama, Hiroshi Dr, "Karma & reinkarnation" HÄFTAD

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Montignac, Michel, "Montignac-metoden: jag äter och förblir smal"

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Caddy, Eileen, "Flight into freedom" HÄFTAD ENGELSKA

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Erlandsson, Bernie "Våga välja väg med Hypnos" HÄFTAD

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Nilson, Peter, "Stjärnvägar" POCKET

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,