Mihály Csíkszentmihályi, Finna flow: den vardagliga entusiasmens psykologi

I sin tidigare bok, Flow. Den optimala upplevelsens psykologi (1992) presenterade författaren begreppet flow ur ett teoretiskt perspektiv. Flow uppstår när allting fungerar som bäst, när en persons hela skicklighet tas i anspråk för att hon ska lyckas med en uppgift.

Denna bok tar upp de begrepp och resonemang som fördes i föregående arbete, men framställningen och definitionerna av begreppen är koncentrerade. I boken diskuteras frågor som: När känner vi lycka? Författaren berör vikten av relationer och samspel med andra, samtidigt som vi måste lära oss stå ut med ensamhet. Här ges också enkla vardagliga recept på hur vi ska kunna uppnå flow i det vi sysslar med och på så sätt förbättra vår livskvalitet. Det rör sig om ganska handgripliga råd som att t ex utforma dagliga aktiviteter så att man får de mest givande erfarenheterna av dem. Många vet inte vilka inslag i livet de verkligen tycker om - därför får vi rådet att inventera dagen, föra dagbok. Tänka över situationen - vad passar mig bäst, när mår jag som bäst? Vi kan också göra arbetet mer meningsfullt genom att ge extra uppmärksamhet åt varje enskilt moment för att förändra och förbättra. 

En stor del av vårt liv styrs av arbete, författaren tar upp olika syn på arbete - mellan generationer och mellan könen, dessutom berör han arbetets historia och utveckling. Om det finns en ambivalens inför arbete har också fritiden både risker och möjligheter - fritiden tycks, paradoxalt nog, vara svårare att njuta av än arbetet. 

Förbättring av livskvaliteten hänger också samman med en förändring av livsmönster. I vanliga fall funderar man över sitt liv när man är nere eller drabbas av motgång. Csíkszentmihályi pläderar i stället för vanan att fundera över livet när man tycker att det är bra. Genom att utveckla självkännedom kan vi få en djupare förståelse för människans villkor. 

Författaren söker här göra en syntes mellan en vetenskaplig grundsyn, moderna naturvetenskapliga landvinningar och religionen, främst då inflytandet från österländskt tänkande. Han menar att vad vi behöver är en allvarlig lekfullhet, en kombination av omsorg och ödmjukhet som gör det möjligt att vara engagerad och samtidigt bekymmersfri. 

Var och en av oss är ansvarig för en speciell punkt i tiden och rummet, kroppen och sinnet länkas ihop i tillvarons nätverk. Inser vi detta kan vi njuta av livet samtidigt som vi är ansvarsfulla mot andra.

Kartonnage, 219 sid., Natur och kultur 2000. Fint skick.

68 kr

34 kr

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Linde, Sven "Sibyllans spådomsbok - Efter de bästa källor utarbetad av Sven Linde" KARTONNAGE

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Hand, Robert, "Horoscope Symbols" HÄFTAD

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Waerland, Are, "Den stora livsharmonin" HÄFTAD

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Malm, Rolf "Smärtans förbannelse" HÄFTAD

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,