Lindbohm, Denis, "Vägen som mörkret belyste" HÄFTAD

Här skildras minnet av ett för länge sedan förgånget liv - ett liv som till en början framträdde som tomt och grått, enahanda och händelselöst... ett liv helt utan mening och mål.

Så tycktes det - till en början. Det var inget behagligt minne, tvärtom. En livsväg som hade börjat i töcken och dunkel, varit höljd av skuggor och slutat i ett helt svart tomrum. Vad fanns det för anledning att forska i någonting sådant, att gräva sig ned i hågkomsten av ett liv så fritt från glädje? Ingen anledning alls!

Och ändå! Det fanns en mörk lockelse att granska det där minnet, en lockelse av både lust och fasa, en lockelse och kallelse ur mörka avgrunder. Där fanns ett manande rop genom omätbara tider och rymder att söka svaret på en sällsam fråga.

Så uppenbarades slutligen att den där dunkla vägen fortsatte till skimrande höjder och sträckte sig vidare genom oändlighet och evighet - och alla de mörka skuggorna blev till renaste ljus. Sådant var svaret på den sällsamma frågan - ett svar som har makt och kraft att genomlysa reinkarnationens mening.

Häftad, 128 sidor, PSI-cirkeln 1993. Nyskick.

98 kr

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Davies, Paul, "I huvudet på Gud" POCKET EXPRESS

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Cameron, Julia, "Konsten att vara kreativ på vandring genom livet" INBUNDEN

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Waerland, Are "Våra förkylningssjukdomar - Deras orsaker, botande och utrotande"

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Byrne, Lorna "Änglar i mitt hår" POCKET

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Sobéus, Urban "Havsbandslinjen i Stockholms skärgård 1933-1945" INBUNDEN

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,