Kleveland, Åsa "Rosenkorset- Om vilja, makt och övermänniskor" HÄFTAD

Jag har i mina tidigare böcker, senast i boken Soluppgången, forskat efter den rätta sanningen om Bibelns uppkomst. I den här boken arbetar jag med sambandet mellan kristendomen och sökandet efter övermänniskan så som det tog sig uttryck i rasvetenskap, nationalism och andlighet under första delen av 1900-talet. Jag insåg att Rudolf Steiners filosofi och Adolf Hitlers politik växte fram från en gemensam grund bestående av en tro på en andlig kraft i det rasrena blodet, ett förakt för demokrati, och en längtan efter en mänsklig frälsare som skulle ha svaren på alla frågor. Samtidigt fanns ett sökande efter andlighet som bland annat tog sig uttryck i ockulta sammanslutningar med ultranationalistiska och främlingsfientliga inslag och olika varianter av frimureri och teosofi . Inom den sortens grupperingar frodades tron på att det skulle stiga fram övermänniskor som skulle ha makt över andra i kraft av sina överlägsna andliga förmågor. Det här var en del av ett vetenskapligt, kulturellt och politiskt kraftfält som skapades under slutet av 1800-talet, där idéer om de ädla och aristokratiska arierna blandades med den nya rasvetenskapen och en tro på det fosterländska blodets gemenskap och en gemensam folksjäl. Men den rasvetenskap som Steiner och Hitler byggde sin filosofi på var från början inget tyskt fenomen. Den hade fötts i England där den växte till en vetenskaplig frälsningslära som spred sig som en löpeld från land till land. Dessa strömningar gav både upphov till nya kulturella trender som till exempel symbolismen inom litteratur, teater och bildkonst, och till politiska rörelser med antidemokratiska och totalitära anspråk som gömdes under förment andliga värden. Rudolf Steiner arbetade till exempel för att skapa en ny ”tregrenad social ordning” där han med hjälp av ärkeängeln Mikael skulle rädda det tyska folkets blod och själ från det påstådda hotet om att förorenas av onda krafter från den ”internationella kapitalismen” och den ”internationella bolsjevismen”. Steiner misslyckades med sin mission att mobilisera det tyska folket i kampen för sin nya sociala ordning, men däremot lyckades som vi vet Adolf Hitler fullt ut med sin propaganda om det hot som riktades mot det rena tyska blodet från den judiska kapitalismen och den judiska bolsjevismen. Det går en rak linje från det förra sekelskiftets ockulta rörelser och människor som H P Blavatsky, Rudolf Steiner och Alistair Crowley, via till exempel Alice Bailey och scientologernas grundare Ron Hubbard, och fram till dagens New Age. Inom New Age blandas idéer om det kommande Utopia och Kristi återkomst med tron på Rudolf Steiners alternativa uppenbarelser inom vetenskap, medicin, näringslära och så vidare. Människor anstränger sig för att bli mäktiga och framgångsrika genom att underkuva diverse ”andliga” krafter, och man söker fortfarande efter den starke man, guru och frälsare som skall ge upplysning och svar på alla frågor. Men den andliga världen består inte av ”andar” som människor kan utnyttja och manipulera, och det rätta korset är ingen blodbesudlad symbol som kan användas för att hetsa människor till nationalism, hat och avskiljande. Åsa Kleveland är född 1957. Under hösten 1999 initierades en stark andlig utveckling som steg för steg lett till att hon lämnat sin verksamhet som civilingenjör och datakonsult, och nu arbetar som ett verktyg för de Höga Mästarna. I detta arbete har hittills bl.a. ingått att ta emot en uppenbarelse av det gudomliga Ordet, samt att skriva en bok om sin egen andliga utveckling.

Häftad, 425 sidor, stort format (A4), Eget förlag 2006. Fint skick.

198 kr

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Doncic, Obrad "Drömsymboler - handbok i drömtydning enligt modern drömforskning" KARTONNAGE

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Eason, Cassandra,  "Stora boken om hur man ser och tolkar auran" HÄFTAD

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

MacLaine, Shirley, "Det hänger på spelet" INBUNDEN

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Anderberg, Bengt, (red.) "Kärlek 6" HÄFTAD

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Asimov, Isaac, "Främling i paradiset" INBUNDEN

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,