Henrikson, Alf "Hexikon, stora mytologiska uppslagsboken" INBUNDEN

Detta är en bok om skeenden och figurer som är skapade av den mänskliga fantasin eller i varje fall avviker från vardagens verklighet. De hör hemma i antik och nordisk mytologi, i allmänt spridda folksagor, i Bibeln och i forntida och medeltida episka dikter, i någon mån även i yngre skrifter som icke nödvändigtvis är anonyma men har vunnit sådant insteg att de ofta citeras eller åtminstone omnämns i många sammanhang. Viktiga roller i dramer av Shakespeare och andra allmänt spelade klassiker är sålunda medtagna som uppslagsord, likaså en del namn ur den internationella operarepertoaren. Legender kring historiska personer refereras när de har ingått i skolböcker och kan anses ha färgat många människors föreställningsvärld. 

Klara gränser kring eller inom detta väldiga material är det varken möjligt, nödvändigt eller ens önskvärt att dra upp, ty några anspråk på vetenskaplig ordning och reda har icke detta lilla uppslagsverk. Det är avsett att ge kortfattade besked till sentida bokläsare om ett och annat som icke längre tillhör allmänbildningen men ändå kan påträffas i litteratur, musik och konst, även i rätt modern sådan. Ur vår tids encyklopedier är i princip sagor och lögnhistorier samvetsgrant utstädade, men att ha något hum om deras innehåll är möjligen också ett slags realkunskap. 

Den alfabetiska blandningen av allvar och skämt, högt och lågt, folksagor och religiösa texter kan måhända stöta troende judar, kristna och muslimer som i sina heliga skrifter ser berättelser och budskap av helt annan art och sanningshalt än de antika myternas och den profana litteraturens. Det är dock ett faktum att det mesta som äldre generationer fick lära sig i småskolan är okänt för ungdomen i dag, och detta gäller i särskild grad det bibliska materialet, som genom årtusenden har betytt så mycket för västerländsk dikt och konst. Det kan därför icke förbigås här.

Inbunden, 422 sidor, Forum 1999. Fint skick.

168 kr

84 kr

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Santesson, Hans Stefan, "Legenden Mu: James Churchwards häpnadsväckande teorier" INBUNDEN

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Friday, Nancy, "Svartsjuka" HÄFTAD

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Lovelace, Linda, "Skärseld" KARTONNAGE

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Brunton, Paul "Till Indien" INBUNDEN / HÄFTAD

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Rinpoche, Sogyal "Den tibetanska livs- och dödsboken" INBUNDEN

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,