Gottman, John o Joan Declare, "EQ för föräldrar: Hur du utvecklar känslans intelligens hos ditt barn" SLUTSÅLD

Förord av Daniel Goleman.
EQ är en reaktion mot det gamla IQ-begreppet som anses alltför snävt för att kunna mäta människans intelligens. EQ handlar om känslans intelligens. Utan pekpinnar fördjupar boken föräldrarnas självinsikt, förutsättningen för att kunna hjälpa barnet att handskas med sina känslor. Barn som lärt sig att lyssna till och styra sina känslor, har bättre självförtroende och är friskare än andra barn.

John Gottman menar att det krävs något mer än att älska sina barn och att stimulera deras intellektuella färdigheter, och detta "mer" handlar om att ge barnet känslomässig vägledning. Denna kan skissas i fem steg: Föräldern uppmärksammar barnets känsla (1) och ser den som ett tillfälle till närhet (2) . Han/hon lyssnar inkännande (3) , hjälper barnet att sätta ord på sina känslor (4) och försöker lösa det aktuella problemet tillsammans med barnet (5). Barnen ska få känna vad som helst men inte göra vad de vill.

John Gottman och hans forskarkolleger har följt mer än 120 familjer under tio års tid för att bl a undersöka hur föräldrar reagerar i känsloladdade situationer. Han fann fyra "stilar" hos föräldrarna: de som vägleder (enligt ovan), de som struntar i barnens känslor, de som är kritiska och de som accepterar känslorna men inte sätter gränser för barnens beteende. I boken kan läsaren testa sin föräldrastil och sin egen EQ. Gottman bidrar utan pekpinnar till att fördjupa föräldrarnas självinsikt, d v s själva förutsättningen för att kunna hjälpa barnet att handskas med sina känslor.

Gottmans forskning visar att flickor med låg EQ löper större risk att drabbas av ätstörningar. Risken för kriminalitet och våld ökar hos pojkarna. Barn som däremot lärt sig att lyssna till och styra sina känslor har bättre självförtroende och bättre hälsa än andra barn. De klarade sig också bättre i skolan.

John Gottman är professor i psykologi vid University of Washington, USA. Sedan 1979 har han en forskartjänst vid National Institut of Mental Health.

Joan DeClaire är redaktör för Microsofts hälsorådgivning på internet, inom området havandeskap, förlossning och barnavård. Hon är bosatt i Seattle, Washington.

Inbunden/kartonnage, 255 sid., Natur och kultur 1998. Mycket fint skick. Endast 1 ex! Layouten på omslaget skiljer sig en aning från det på bilden.

88 kr

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Byrne, Rhonda "The secret - Daily Teachings"

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Berlitz, Charles & William Moore, "The Roswell Incident" POCKET SLUTSÅLD

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Gardner, Howard "De sju intelligenserna" HÄFTAD SLUTSÅLD

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Sidenbladh, Erik, "Vattenbarn" SLUTSÅLD

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Jaworski, Joseph "Synkronicitet - att fånga livets sammanträffanden" KARTONNAGE SLUTSÅLD

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,