Berg, Eberhard "Smärtförvandling - den långa smärtans onda cirklar och hur man bryter dem" SLUTSÅLD

Vår tids medicinska förhållningssätt är ofta av begränsat värde för den som drabbats av en långvarigt handikappande smärta. Läkarens förståelse av sjukdomssymtom bygger normalt på kroppsundersökning, laboratorieprov, röntgenundersökning med mera. Denna information belyser ett antal detaljer i en människas livsfunktioner, men kan sällan ge en bild av de krafter, rörelser och effekter som undan för undan uppstår i en långdragen och komplicerad process, som försiggår i både kropp och sinne. Långvarig smärta är en komplicerad, självunderhållande process med lång förhistoria, där många fler faktorer än trauma och sjukdom har betydelse.

Smärtförvandling skildrar den långa smärtans mekanismer samt beskriver hur smärtans intensitet och kvalitet skapas ur samspelet mellan individens fysiologiska, mentala och sociala livsprocesser och därmed blir till en personlig upplevelse. Genom en fördjupad förståelse av egna kroppsfunktioner, föreställningar och känslomekanismer kan livsupplevelsen omdefinieras. Detta får en avgörande inverkan på smärtupplevelsen och påskyndar kroppslig och själslig läkning.

Boken tillägnas alla dem som plågas av långvarig smärta, oavsett om den förläggs till kroppen eller själen, liksom dem som vårdar, behandlar eller rehabiliterar dessa lidande medmänniskor. Den rekommenderas till alla som vill öka sin förståelse av smärtans funktion i människans liv.

Häftad, 207 sidor, Studentlitteratur 2002. Fint skick.

68 kr

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på info@parthenon.se om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Doyle, Sir Arthur Conan "Sherlock Holmes äventyr" SLUTSÅLD

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på info@parthenon.se om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Peck, M Scott "Den smala vägen" HÄFTAD SLUTSÅLD

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på info@parthenon.se om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Stephens, Lisa "Viljekraft - Finn din styrka" HÄFTAD SLUTSÅLD

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på info@parthenon.se om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Svensmark, Henrik, & Nigel Calder, "De kylande stjärnorna - en kosmisk syn på klimatförändringarna" HÄFTAD SLUTSÅLD

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på info@parthenon.se om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Wurtzel, Elisabeth, "Prozac, min generations tröst" INBUNDEN SLUTSÅLD

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på info@parthenon.se om du vill att vi ska bevaka den åt dig,