Zohar, Danah "Kvantjaget" POCKET

Enligt Danah Zohar behärskas vårt sätt att leva och tänka fortfarande av den världsbild som blev följden av Newtons fysiska upptäckter på 1600-talet. Vår tids västerländska människa känner sig som en främling i universum, utan någon meningsfull relation till de obevekliga krafter som styr den själlösa döda materiens större värld.Men trots att kvantmekaniken radikalt har förändrat fysikens innebörd har den inte lett till motsvarande förändringar i vår världsbild. I Kvantjaget för Zohar fram banbrytande och omvälvande ideer om hur kvantfysikens rön kan fördjupa vår syn på vardagen och hjälpa oss att bättre förstå vårt förhållande till oss själva och andra och till omvärlden i stort.Med hjälp av åskådliga exempel och slående liknelser visar hon hur människans psykologi och väsen kan förklaras av och avspegla de lagar och beteendemönster som styr elektronernas och fotonernas värld.Ett kvantjag bär med sig alla sina relationer hela livet och befinner sig i ständig växelverkan med andra varelser, med historien och naturen, vilket får vittgående och fantasieggande konsekvenser på livets alla områden.Lättläst men aldrig ytligt, provokativt men aldrig orimligt, förenar Danah Zohar fysik, psykologi och filosofi i en helt ny syn på människan och världen.

Pocket, 260 sidor, Månpocket 1993. Fint skick.


38 kr

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Zukav, Gary, "Själens boning" HÄFTAD

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Suber, Margareta (red.) "Vishetens ord i väster"

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Poe, Edgar Allan, "Sällsamma historier" HALVFRANSKT BAND, Saxon 1935, mycket fint skick!

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Wretman, Johan, "Har vi varit här förut?" INBUNDEN

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Lind, Bob G "Ales Stenar - En världsattraktion från bronsåldern" INBUNDEN

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,