Wretman, Johan, "Kommer vi tillbaka?" INBUNDEN

"Om reinkarnation i terapeutisk behandling".

I sin bok "Kommer vi tillbaka?" har Wretman i terapeutiskt syfte velat visa hur erfarenheter från tidigare liv som lagrats i våra kroppar som "kroppsminnen", kan göras tillgängliga för vårt dagsmedvetande. En sådan insikt medför ej sällan en omvälvande förändring i positiv riktning av tanke- och känsloliv. Boken kan betraktas som kontroversiell i den meningen att den utgår från reinkarnation som verklighet, något som ännu inte är vetenskapligt accepterat.

Reinkarnationsforskning betraktas dock på många håll i världen som ett nytt och ytterst fascinerande forskningsområde, Denna rikt givande bok visar i hög grad på reinkarnationshypotesens stora utvecklingsmöjligheter.

Johan Wretman är psykoterapeut, verksam på Tallmogården och en flitigt anlitad föredragshållare i ämnet livsattityder och hälsa. Han är också författare till ett flertal mycket uppskattade böcker.

Inbunden, 240 sidor, Zindermans 1984. Nyskick.


88 kr

44 kr

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Hamilton, Ulla och John, "Jordpuls, fädernas gåtfulla kraft" INBUNDEN

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Castaneda, Carlos, "Maktens andra ring" POCKET

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Whitmont, Edward C "Symbolernas värld - Den jungianska psykologins grunder" INBUNDEN

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,