Jung, C G "Psykets dynamik och struktur" INBUNDEN SLUTSÅLD

Psykets dynamik och struktur är den första antologin i serien Valda skrifter av C G Jung. Vägledande vid det svåra urvalet har varit att ta med texter som ger en så god överblick som möjligt över Jungs grundläggande utgångspunkter, begrepp och perspektiv. Om man skulle försöka sammanfatta Jungs enorma produktion i några ord, så skulle det kunna bli de ord som Jung själv valt till sitt credo: psykets eller själens verklighet. Därför är det A och O att förstå hur Jung såg på psyket för att förstå resten av hans resonemang. Detta har varit utgångspunkten vid valet av texter till denna volym.

Boken inleds med fyra av Jungs grundbegrepp: Jaget, Skuggan, Anima/Animus och Självet ur Aion. Här beskriver Jung människans psyke som en paradoxal helhet, där de olika komponenterna ingår i ett dynamiskt spel, reglerat av dessa osynliga centrum som samtidigt utgör dess omfattande helhet, Självet.

Därefter följer Tavistock-föreläsningarna, en föreläsningsserie på engelska från 1935, som enligt många ger den bästa och mest lättillgängliga översikten över Jungs tänkande, full av praktiska och levande exempel. Följande text, Om psykets energi, är inte lika lättillgänglig men är värd läsarens möda. Här finns t ex förklaringen till skillnaden mellan Jungs och Freuds vetenskapsteoretiska utgångspunkter, liksom förklaringen till varför Jung anser symbolen som så oerhört viktig för människan.

Det mänskliga beteendets psykologiska determinanter som följer därpå utgör en kärnfull liten sammanfattning av psykets drivkrafter, modaliteter och fenomenologi. Boken avslutas med två uppsatser om schizofreni, Om schizofrenins psykogenes och Schizofreni, en sjukdom som sysselsatte Jung hela livet. Jung ansåg tidigt att sjukdomen i många fall var psykoterapeutiskt behandlingsbar och denna ståndpunkt avvek han aldrig från. Man kan faktiskt säga att schizofrenins särskilda symptomatologi bildade inspirationskällan till de särdrag som utmärker Jungs psykologi jämfört med t ex Freuds, som i första hand är baserad på neuroser.

Översättning Svante Hansson och Philippa Wiking

Inbunden, 448 sidor, Natur och kultur 1994. Fint skick.

98 kr

49 kr

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Bach, Richard "Ett" INBUNDEN

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Winner, Anna Kennedy "De grundläggande ideerna i den dolda visdomen" INBUNDEN

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Thomson, William A R, "Läkeväxter från hela världen - en modern örtabok" INBUNDEN

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Johansson, Sture "Resan till ljuset" HÄFTAD

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Hedin, Sven "ASIEN - Tusen mil på okända vägar. Del I." INBUNDEN

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,