Cullberg, Johan (red.) "Mänskliga gränsområden : Om extas, psykos och galenskap" INBUNDEN

Kärnan i denna bok är ett antal fördrag hållna vid ett symposium ordnat av Forskningsrådsnämnden i december 1994. Dessa föredrag har senare bearbetats för publicering i bokform. Temat för symposiet var: Psykosen ur ett humanistiskt perspektiv.

Med psykos menar man ett tillstånd där individens verklighetsupplevelse är störd eller förändrad i mindre eller högre grad. Före den moderna medicinens genombrott liksom i många s k primitiva kulturer har man ofta uppfattat olika uttryck för "galenskap" som liggande nära religiösa och magiska förmågor. Idag ser man oftast på psykosen som en sjukdom och ställer den mot normalitet eller friskhet. Några övergångsformer eller komplicerande gråzoner finns det knappast plats för inom det moderna samhällets ramar. I själva verket vet vi att dessa gråzoner inte är obetydliga. Gränsen mellan mystiska upplevelser, extatisk religiositet och den psykiatriskt definierbara psykosen är ofta oklar och flytande. Det finns inte många undersökningar gjorda om psykiska undantagstillstånd och psykoser ur en humanvetenskaplig aspekt. Syftet med symposiet - och med denna bok - är att belysa och få till stånd en diskussion om dessa företeelser och hur de kommer till uttryck i konst, religion, historia och psykiatri liksom i det levande livet.

Inbunden, 222 sidor, Natur och kultur 1996. Fint skick.

88 kr

44 kr

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Troëng, Ivan, "Hur månen föddes för 11.800 år sedan" HÄFTAD

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Eriksson, Leif & Anderberg, Bengt (red.) "Kärlek - de bästa erotiska berättelserna" INBUNDEN

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Nobel, Agnes "Filosofens knapp - Om konst och kunskap och waldorfpedagogikens okända bakgrund" INBUNDEN

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Nyholm Winqvist, Agneta "Leva med feng shui" INBUNDEN

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Brown, Dan "Gåtornas palats " INBUNDEN

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,