Carlsson, Ove "Snärjd av vetenskap och beprövad erfarenhet" HÄFTAD

Avsikten med denna bok är att ur den drabbade patientens perspektiv försöka förmedla en bild av vad ett läkemedelsberoende kan vara. Såväl för den beroende som hans anhöriga. Även att ge en inblick i de svårigheter man kan möta om man försöker ta sig ur sitt beroende. Boken är ett enskilt vittnesmål men jag har försökt att göra den det så generellt gällande som möjligt.

En debatt har pågått sedan flera år, både inom och utanför sjukvården, om beroendeskapande sömnmedel och lugnande medel med samlingsnamnet bensodiazepiner och det är främst denna preparatgrupp jag tänker ägna mig åt. Historien tycks upprepa sig att industri och myndigheter samverkar och medvetet eller omedvetet förtiger alternativt förringar stora biverkningsproblem som uppdagas. Särskilt när det har med psykiatriska tillstånd och fördomar att göra. En strategi som mycket liknar agerandet vid andra stora medicinska katastrofer t. ex. neurosedyn. Allt medan debatten pågått har det varit förvånansvärt tyst från läkemedelsindustrin.

Häftad, 304 sidor, Evoca 1994. Fint skick.

88 kr

44 kr

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Granberg, Anna, "Astrologi - en väg till inre harmoni" INBUNDEN

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Tyerman Williams, John, "Puh och filosoferna " POCKET

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Segal, Inna "Tankens läkande kraft  - Nyckeln till välbefinnande och livsglädje" INBUNDEN

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Virtue, Doreen "Daglig vägledning från dina änglar" HÄFTAD

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Spindler, Konrad "Mannen i isen" INBUNDEN

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,