Kjellson, Henry / Mattsson, Carl-Anton, "Teknik i forntiden" INBUNDEN

Författarens påstående att tidigare civilisationer tekniskt sett stått på lika hög nivå som vår - om inte högre - gav anledning till livliga diskussioner i tekniska tidskrifter runt om i världen när denna bok kom ut på 1950-talet. En nyutgåva finns nu tillgänglig, genom amatörarkeologen Carl-Anton Mattssons försorg. Författarens slutsatser är djärva, men de kan mycket väl vara riktiga. Det är en känd tekniker som fört pennan.

Boken är uppdelad i fyra delar. Del 1 består av en nyutgåva av Henry Kjellsons "Forntidens teknik" (1956), del 2 av samma forfattares "Försvunnen teknik" (1961), del 3 består av icke tidigare utgivet material från Henry Kjellson, och sista delen innehåller Carl-Anton Mattssons egna betraktelser över bokens tema.

Ur innehållet:

Del 1: En allmän orientering om forntida teknik. - Närmare orientering om gamla byggnadsverk. - Cheopspyramiden. - Fortsatt rundvandring bland gamla minnesmärken. - Utdrag ur Mahabharata. - Tekniska skildringar från Gamla testamentet. - Minne från en stor katastrof. - Observerad och beskriven oro hos, eller ändring i, stjärnbildskonstellationerna. - Ger Dendera-zodiaken lösningen?

Del 2: I "Försvunnen teknik" redogör Henry Kjellson för sin senaste forskning om den tekniska bakgrunden till faraonernas stora byggnadsverk i Egypten, om obelisker, bassänger, kanaler mm. Han beskriver även 1000-åriga elektriska element och navigationsinstrument, som bevisat högt tekniskt kunnande.

Ett mycket intressant kapitel handlar om hur tibetanska munkar genom ljudvågor lyfter enorma stenblock.

Del 3: Henry Kjellsons planerade andra egypenresa. - Cheopspyramidens funktion. - Keruber och "Herrens härlighet". Flygplan på biblisk tid.

Del 4: Elektriska kopplingar i Denderatemplet. - Några storslagna indiska tempel. - Mayafolket tog vatten direkt ur luften. - Akustik i Mexico och Kina. - Flygande vimanor i gamla Indien. - Nyligen gjorda geigermätningar i Cheopspyramiden.

Henry Kjellsons biografi

Henry Kjellson föddes 8 augusti 1891 och gick bort 1 november 1962. Han var Sveriges förste flygingenjör inom försvaret och sedermera Flygdirektör av 1:a graden vid Flygvapnet. Han är den enda personen med egen monter vid Flygvapenmuseet i Malmslätt.

Henry Kjellson utbildade sig till civilingenjör vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. 1 november 1917 anställdes han vid fälttelegrafkåren som Sveriges förste flygingenjör i försvarets tjänst. Han konstruerade och modifierade, själv och i samarbete med andra, ett stort antal flygplan.

Henry Kjellson deltog redan 1916 i sin första haveriutredning. 1920 tillsattes en permanent haverikommission och han blev 1927 dess ordförande. Han blev en av landets mest erfarna utredare av flyghaverier och ledde bland annat utredningen av Bäckeboraketen, den V-2 som i juni 1944 kraschade i Småland. Efter att resultaten av utredningen lämnats över till England tilldelades Henry Kjellson Brittiska Imperieorden.

Henry Kjellson engagerade sig 1931 i bågskytte och fann att redskapen kunde utvecklas. Han konstruerade pilbåge och pilar av stål och blev 1934 världsmästare vid bågskytte-VM i Båstad. Då Svenska Bågskytteförbundet bildades 1940 blev han dess ordförande, en post han innehade till 1960.

Henry Kjellson intresserade sig redan från studietiden i forskning i Bibeln och de andra stora religionernas grundskrifter. Han skrev en rad spekulativa böcker om forntida teknik och försvunna civilisationer.

Bibliografi

* Forntidens teknik (1956)

* Mellan fantasi och verklighet (1957)

* Försvunnen teknik (1961)

* Sju nätter på Cheopspyramidens topp (postumt 1982)

Inbunden, 352 sidor, illustrerad. Valentin förlag 1984. Nyskick.

(MYCKET EFTERFRÅGAD.)

288 kr

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Fry, Daniel W., "Resa med flygande tefat/Budskapet från rymden" INBUNDEN/HÄFTAD

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Katie, Byron / Mitchell Steven, "Älska livet som det är" INBUNDEN

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Lindbohm, Denis, "Pentagram: Maktens portal" HÄFTAD

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

MacLaine, Shirley, "Ut på yttersta grenen" INBUNDEN

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Heino, Raimo, "Naturläkarboken" INBUNDEN

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,