Kjellson, Henry, "Försvunnen teknik" INBUNDEN

"Försvunnen teknik" är en friståenden fortsättning på civilingenjören och flygdirektören Henry Kjellsons 1956 utkomna bok "Teknik i forntiden". Författarens påstående att tidigare civilisationer tekniskt sett stått på lika hög nivå som vår - om inte högre - gav anledning till livliga diskussioner i tekniska tidskrifter runt om i världen.

I "Försvunnen teknik" redogör Henry Kjellson för sin senaste forskning om den tekniska bakgrunden till faraonernas stora byggnadsverk i Egypten, om obelisker, bassänger, kanaler mm. Han beskriver även 1000-åriga elektriska element och navigationsinstrument, som bevisat högt tekniskt kunnande.

Ett mycket intressant kapitel handlar om hur tibetanska munkar genom ljudvågor lyfter enorma stenblock.

Författarens slutsatser är djärva och kommer säkert bli föremål för diskussion, men de kan mycket väl vara riktiga. Det är en känd tekniker som fört pennan.

Henry Kjellsons biografi

Henry Kjellson föddes 8 augusti 1891 och gick bort 1 november 1962. Han var Sveriges förste flygingenjör inom försvaret och sedermera Flygdirektör av 1:a graden vid Flygvapnet. Han är den enda personen med egen monter vid Flygvapenmuseet i Malmslätt.

Henry Kjellson utbildade sig till civilingenjör vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. 1 november 1917 anställdes han vid fälttelegrafkåren som Sveriges förste flygingenjör i försvarets tjänst. Han konstruerade och modifierade, själv och i samarbete med andra, ett stort antal flygplan.

Henry Kjellson deltog redan 1916 i sin första haveriutredning. 1920 tillsattes en permanent haverikommission och han blev 1927 dess ordförande. Han blev en av landets mest erfarna utredare av flyghaverier och ledde bland annat utredningen av Bäckeboraketen, den V-2 som i juni 1944 kraschade i Småland. Efter att resultaten av utredningen lämnats över till England tilldelades Henry Kjellson Brittiska Imperieorden.

Henry Kjellson engagerade sig 1931 i bågskytte och fann att redskapen kunde utvecklas. Han konstruerade pilbåge och pilar av stål och blev 1934 världsmästare vid bågskytte-VM i Båstad. Då Svenska Bågskytteförbundet bildades 1940 blev han dess ordförande, en post han innehade till 1960.

Henry Kjellson intresserade sig redan från studietiden i forskning i Bibeln och de andra stora religionernas grundskrifter. Han skrev en rad spekulativa böcker om forntida teknik och försvunna civilisationer.

Bibliografi

* Teknik i Forntiden (1952)

* Mellan fantasi och verklighet (1957)

* Försvunnen teknik (1961)

* Sju nätter på Cheopspyramidens topp (postumt 1982)

Häftad bok som är proffsigt inbunden, 168 sidor, Nybloms 1973, illustrerad.

EFTERSÖKT BOK!

198 kr

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Robbins, Anthony, "Din gränslösa styrka" HÄFTAD

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Snaedal, Thorgunn & Åhlén, Marit "Svenska runor" INBUNDEN

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Lindberg, Leif, "Healing i en kosmisk verklighet" HÄFTAD

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Levin, Ira, "Rosemarys baby" POCKET

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Weinberg, Steven "De första tre minuterna. En modern syn på universums ursprung" POCKET

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,