Harner, Michael, "Shamanens väg" HÄFTAD

Shamanismen är naturfolkens ännu levande metod för att skapa hälsa i samhället och bevara balansen mellan människa och natur. Shamanen försätter sig i ett förändrat medvetandetillstånd för att få kontakt med en vanligtvis dold verklighet som han hämtar hjälp och kraft ur. Shamanen är en helare eller psykoterapeut, men också en andlig ledare, siare, poet, helig politiker.

Shamanens väg är en bok om shamanismen, men också en praktisk handbok för den som själv vill utforska vår hemlighetsfulla inre verklighet.

Michael Harner undervisar i antropologi vid New School for Social Research i New York och är för närvarande ordförande för antropologisektionen i New York Academy of Sciences. Han har varit gästprofessor vid Columbia, Yale och University of California i Berkeley, där han tog sin doktorsexamen och tjänstgjorde som biträdande föreståndare för Lowie Museum of Anthropology. Hans fältforskningar har upprepade gånger fört honom till övre Amazonas urskogar liksom till olika delar av västra Nordamerika och Mexico. Michael Harners böcker inbegriper The Jivaro, Shamanens väg, Hallucinogens and Shamanism och en roman, Cannibal, som han är medförfattare till.

Michael Harner är professor i socialantropologi och har egna djupgående erfarenheter av de shamanistiska metoderna. Han har initierats i shamanismens visdom av syd- och nordamerikanska indianer.

Häftad, 192 sidor, Korpen 1989. Fint skick.


98 kr

49 kr

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Luukanen, Rauni-Leena, "Universums barn" INBUNDEN

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Oxenhandler, Noelle, "Det du önskar kan du få" POCKET

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Karp, Reba Ann "Edgar Cayce Encyclopedia of Healing" POCKET

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Therkelsen, Line "Julens myter och övertro" HÄFTAD

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Johansson, Martina & Sundberg, Ralf "Dämpa inflammation - en praktisk guide till ett friskare liv" INBUNDEN

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,