Blavatsky H P "Den hemliga läran - sammanfattning av vetenskap, religion och filosofi. Del 2. Människans daning" INBUNDEN

Artonhundratalets teosofiska rörelse började 1875. Den Hemliga Läran, först utgiven 1888, skrevs av Madame H. P. Blavatsky för att upprätta en autentisk redogörelse för den teosofiska filosofins läror. ”Den Hemliga Läran är inte”, sade hon, ”en avhandling, eller en räcka vaga teorier, utan innehåller allt som kan ges ut i världen under detta århundrade.” (I, XXXVII.)

Men 1925, femtio år efter rörelsens inledning i New York, hade länge originalupplagan inte funnits i tryck. Vid den tiden, i mitten av den teosofiska rörelsens hundraårscykel, gjorde först The Theosophy Company en faksimilutgåva av Madame H. P. Blavatskys stora verk tillgänglig i form av en fotografisk reproduktion av av originalutgåvan. Den här föreliggande volymen är identisk med faksimilupplagans föregående tryckning, om än från nya plåtar.

Vid sidan av 1888 års originalutgåva – den enda som är sanktionerad av Madame Blavatsky – har flera andra utgivningar gjorts. En av dem, den så kallade ”Third and Revised Edition” [tredje och reviderade upplagan] år 1893, utgör en fördärvning, med många tusen ändringar, några triviala, några med faktiska förvanskningar av originaltexten.  I senare upplagor av den så kallade ”Revised Edition” finns en falsk ”Third Volume” [tredje del] av Den Hemliga Läran, utgiven 1897, sex år efter H. P. Blavatskys död. Sammanställd av varjehanda papper, funna bland hennes tillhörigheter, utgör det inte någon del av Den Hemliga Lärans original, skrivet av H.P.B.

Den ”tredje och reviderade upplagan” följdes 1938 av en annan, denna gång i sex band, kallad ”Adyar Edition”. Frånsett ett tillägg med index, en biografisk skiss över författarinnan, olika typografiska ändringar och ett inlägg med material för att rättfärdiga den falska ”tredje delen” är denna Adyarupplaga väsentligen densamma som den tidigare ”reviderade” upplagan.

Ännu en annan upplaga av Den Hemliga Läran har tryckts med omsatt typsnitt. Förutom med ogrundade ”korrigeringar” av författarinnans lärdom i sanskrit, och tillägg av irrelevant sektärt material, är den upplagan praktiskt taget en riktig återgivning av originaltexten.

Den Hemliga Läran i original har bara två delar. Medan Den Hemliga Lärans original skulle ges ut i fyra delar, så lämnades bara två delar till tryckeriet av HPB. De återstående två delarna, om än kompletta, eller nästan kompletta, höll hon inne med, av skäl som hon tydligt markerade i slutet av originalutgåvans andra del. (II, 798).

Inbunden, 873 sidor, Teosofiska bokförlaget 1966. Mycket fint skick. 

980 kr

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Svahn, Clas "Osannolikt: märkliga möten och fantastiska sammanträffanden"

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Fort, Charles, "LO!" POCKET

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Hawking, Stephen & Mlodinow, Leonard "Den stora planen" INBUNDEN

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Björkman, Rosie "Jolanda den tredjes bok om tarot" INBUNDEN

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Purucker, Gode "Den hemliga lärans grundtankar" INBUNDEN

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,