Russel, Bertrand, "Västerlandets filosofi" INBUNDEN

Den välkände engelske filosofen Bertrand Russell går i denna bok systematiskt igenom vår västerländska tankevärld från de gamla grekerna till vår egen tid, samt idétraditionens samband med den politiska och sociala utvecklingen. Det är en skarpsinnig och lättillgänglig skildring av en europeisk kulturhistoria. Filosofin har ända från äldsta tider varit en väsentlig del av samhällslivet, och vår civilisations historia beskriver en ständig växelverkan mellan idéströmningar och sociala förhållanden. Russell har i denna filosofihistoria placerat varje filosof i sitt sociala sammanhang, som en produkt av sin miljö och tid, likväl som av den tanketradition de är arvtagare till. Han har kortfattat tecknat de historiska utvecklingstendenser som haft det största inflytandet på det filosofiska tänkandet. Västerlandets filosofi är en insiktsfull analys och en lättläst skildring av vår europeiska kulturs historia. Vad är då filosofi? I detta verk används ordet i en vidsträckt betydelse, som något mitt emellan teologi och vetenskap. Den sysslar liksom teologin med metafysiska frågor men vädjar liksom vetenskapen till förnuftet. Bertrand Russell skriver själv i bokens inledning: "Den viktigaste behållningen av studiet av filosofien är i vår tid kanske, att den kan lära oss att leva utan visshet och likväl utan att förlamas av tvivel." Västerlandets filosofi växte fram genom en serie föreläsningar vid Barnes Foundation i Pennsylvania. Den kom ut första gången 1945, och blev då en så stor försäljningsframgång i både Storbritannien och USA att Russell befriades från framtida ekonomiska bekymmer.

Inbunden, 320 sidor, Forum 1995, välillustrerad. Fint skick.

88 kr

44 kr

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Holzer, Hans, "Life Beyond: Compelling evidence for past lives and existence after death"

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Browne, Sylvia, "Lär av dina tidigare liv" POCKET ANTIKVARISK

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Lobsang Rampa "Det tredje ögat - En tibetansk lamas självbiografi" INBUNDEN

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Steiner, Rudolf "Näring för människan - fyra föredrag" HÄFTAD

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Lubbock, Philippa "Läk ditt liv - upptäck själens innersta mening med Life alignment" INBUNDEN

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,