Bischofberger, Erwin "Kroppens etik" INBUNDEN

Kroppsterapeuter, sjukgymnaster och vårdpersonal kommer dagligen i kontakt med människans kropp. En rad frågor väcks i detta möte som har etisk karaktär. Det handlar om synen på kroppen, om människovärde, om människan som person. Boken ger med saklighet och engagemang orientering på området. Den är skriven på ett populärt sätt av fackmän för att nå dem som är verksamma inom olika former av kroppsbehandling. Även de som får kroppsbehandling eller bara är intresserade av etiska frågor i det moderna samhället har glädje av boken.

Innehåll:

1. Kroppen som vårdobjekt och heligt rum

2. Människans kropp i ett historiskt perspektiv

3. Etikens grundbegrepp, normteorier och människosyn

4. Kroppsbehandlingens juridiska perspektiv

5. Självbestämmande och integritet i kroppsterapin

6. Möten med patienten

7. Etiken kroppsbehandlingens vardag

8. Etikens roll i kroppsterapeuternas utbildning

9. Sammanfattning och litteraturlista

Inbunden, 153 sidor, Libris 2002. Fint skick.

78 kr

39 kr

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Cullman, Oscar, "Nya testamentet"

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Almquist-O'Connor, Dagmar, "Lust med kärlek" KARTONNAGE

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Michell, John & Rickard, Robert J. M. "Den flygande katten och andra märkvärdigheter i djurens värld" INBUNDEN

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Kraft, Dr Rahasya Fritjof "Omvandla din smärta till kärlek" KARTONNAGE

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Elfving, Camilla "Den slutna kretsen : en sann berättelse om fysiskt mediumskap och liv efter döden" KARTONNAGE

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,