Alberoni, Francesco, "Värden" HÄFTAD

Värden, moral och religion är ämnen som förekommit i Francesco Alberonis tidigare böcker. I Värden står dessa ämnen i centrum.

Alberoni tar här upp de frågor som människor ställt sig i alla tider, frågor om den fria viljan, kärleken, förnuftet, mystiken, sexualiteten, våldet, döden. Frågorna relateras till moral och etik och belyses genom diskussioner kring tidigare moralfilosofiska och religionshistoriska idéer.

Han visar hur moralen har förändrats genom tiderna,

hur gamla värderingar omkullkastats. Idag saknar vi ofta en klar moral för vårt handlande, när vi står inför vår tids stora utmaningar: den ständiga ekonomiska tillväxten, naturförstörelsen, befolkningsexplosionen.

"Värden kunde inte komma mer lägligt. Dess författare ... diskuterar nämligen något som landar mitt i den svenska våndan. Och kanske har denna lilla bok, om den läses av tillräckligt många, kraft att vända blickarna mot det som är själva kärnan i känslosvallet, mot grundbulten som håller på att lossna: moralen. " (Eva Kärfve, SDS.)

"Han skriver dramatiskt, med många frågetecken och provisoriska svar. Han kretsar kring en enkel och tydlig sanning: vi är ofrånkomligen moraliska och andliga varelser, mitt i villervallan och tumultet. " (Bernicus, G-P.)

Häftad, 186 sidor, Korpen 1997. Nyskick.

68 kr

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Kalevala, Förra delen, översatt av K. Collan, Bonniers 1922

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Tashira Tachi-Ren "Vad är ljuskropp? - Ärkeängeln Ariel kanaliserad av Tashira Tachi-Ren" HÄFTAD

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Blom, Harry, "Pendeln, en sanningsdetektor" HÄFTE

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Findlay, J. Arthur "Den underbara verkligheten : livet efter detta i vetenskaplig belysning" HÄFTAD

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Shealy, Norman C "Andens läkande kraft - en studie i helandets mirakel" INBUNDEN

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,