Eriksson, Gunnar, "Atlanticans naturalhistoria" SLUTSÅLD

Denna antologi ur Olof Rudbecks stora verk Atlantica vill visa att det fanns en djup kunskap om den svenska naturen och formuleringssäkra naturbeskrivningar också före Linné.
När Rudbeck väver sin väv av bevis för att det sägenomspunna Atlantis egentligen skulle vara Skandinavien, och i detta värv blandar den gamla Atlantismyten från Platon med den göticistiska traditionen och antika och fornnordiska myter, så spelar naturalhistorien en icke oviktig roll i argumenteringen. Tvärtom är naturen, och i synnerhet den svenska, ett av de fundament som Rudbecks hela historieforskning vilar på.
Texterna innehåller en blandning av konkreta, träffande naturiakttagelser och sådant som kan betraktas som mytfragment och litterär utsmyckning i barockens anda.

Inledning och urval av Gunnar Eriksson, professor emeritus i idé- och lärdomshistoria, som av Svenska Akademien har tilldelats Axel Hirschs pris för år 2003.

MER UTFÖRLIG BESKRIVNING

Olof Rudbeck är en av de verkligt stora gestalterna i vårt lands vetenskapliga och kulturella historia och var verksam inom en mängd områden.
Olof Rudbeck var en för sin tid synnerligen modern och radikal vetenskapsman, men även
upphovsman till det väldiga verk som Sten Lindroth i Svensk lärdomshistoria karaktäriserat som "ett monument över stormaktstidens vilseförda patriotiska forskaranda, oroande, nästan skrämmande i sin förening av snille och vanvett".
Under inflytande av göticismens idéer och andan i stormaktstidens Sverige skrev han Atland eller Manheim, oftast kallat "Atlantica" som blev verkets latinska titel.
I detta fängslande och förbryllande verk menade han sig bevisa att Sverige och Norden var ett hela mänsklighetens urhem, att de stora kulturerna i själva verket hade sitt ursprung hos oss - ja, att själva det mytomspunna Atlantis var Sverige och Gamla Uppsala Atlantidernas huvudstad!

Den som med tålamod, lärdom och engagemang trängt djupt in i Atlanticans värld är professor emeritus i Idé- och lärdomshistoria i Uppsala, Gunnar Eriksson, och han har sammanställt en antologi ur Atlantican, "Atlanticans naturalhistoria", med fokus på den svenska naturen.
Boken, som är vacker och rikt illustrerad, är uppbyggd som en "naturalhistoria" med avsnitt om naturen i allmänhet, om stenar och jord, om växter, om djur och om människans naturalhistoria.
Som Eriksson framhåller i sin inledning är naturen ett av fundamenten för hela Rudbecks historieforskning. Rudbecks text är inte precis lättförståelig - en slags ivrig och personlig sextonhundratalssvenska - men Gunnar Eriksson har återgett den med " ett slags modifierad normalstavning" vilket i hög grad ökar tillgängligheten. Han har också försett boken med en utförlig kommentar, som förklarar många namn och begrepp.
Nu har äntligen en vidare krets av läsare möjlighet att ta del av och häpna inför Rudbecks fantastiska spekulationer och visioner. Ofta byggde Rudbeck sina teorier på tolkningar av ords betydelser och ljudlikheter mellan mytologiska namn och svenska ord.
Hercules kommer naturligtvis av de svenska orden "här" och "kulle" (som skall uppfattas som maskulinum av "kulla"!), alltså en härförare. Det mytomspunna berget Ida skall alls inte sökas på Kreta utan är i själva verket Idre fjäll i norra Dalarna, varifrån de stora floder utgå "som de äldsta hava skrivit" - Dalälven, Ljusnan, Indalsälven med flera.
De sägenomspunna amazonerna var Friggas barn och döttrar med hemvist i norra Finland. Att Platon påstått att det fanns elefanter i Atlantis beror på att han sammanblandat oden "olifant" och "ulf" - i själva verket var det fråga om vargar!
Sådana kuriositeter vimlar det av i denna bok, sida vid sida med exakta iakttagelser. Gunnar Eriksson och förlaget med det för denna utgåva särskilt passande namnet Atlantis skall ha stor heder av att delar av ett av vår kulturhistorias märkligaste verk tillgängliggjorts.
Jag instämmer i Erikssons förhoppning "att många skall kunna upptäcka den skatt av kunskap och läsefröjd som dessa gamla texter rymmer".
---(ARTIKEL UR DALA-DEMOKRATEN)

Inbunden, 308 sid., illustrerad, utg. år 1998. (bild nr 2 föreställer det verk som antologin är hämtad ur, "Atlantican" i originalutgåva). SLUTSÄLD

148 kr

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Floberg, Leif, "Den osynliga förrädiska magnetfaran" SLUTSÅLD

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Burroughs, Augusten, "Det är nåt som inte stämmer" INBUNDEN SLUTSÅLD

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Markus, Alexander J, "Kvantmänniskan" INBUNDEN SLUTSÅLD

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Rhine, J B, "New World of the Mind" HÄFTAD SLUTSÅLD

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Säve-Söderbergh, Torgny, "Egyptisk egenart" SLUTSÅLD

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,