Bondesson, Wollmar "Samla medicinalväxter" HÄFTE SLUTSÅLD

Bondeson var pensionering till trots fortfarande mycket aktiv inom området botanik. Bondeson har utöver denna skrift publicerat ett flertal arbeten med farmakognostiskt och botaniskt innehåll. Ur förordet: "...Under andra världskriget blev vi åter hänvisade till att klara oss med en minskad import. Dåvarande medicinalstyrelsens materielnämnd började i maj 1940 en verksamhet avsedd att stimulera och samordna insamling av medicinalväxter. Denna kom igång på allvar sommaren 1941, då materialnämnden gav ut den första upplagan av sin skrift "Samla medicinalväxter". Nya upplagor följde 1942 och 1943. Insamlingen ansågs ut [ska såklart vara "ur"] medicinsk synpunkt klart angelägen för vissa av växterna men mindre motiverad beträffande andra. Man såg det emellertid också som värdefullt att ett antal av allmänheten välkända och mestadels i huskurer ingående medel alltjämt skulle kunna tillhandahållas på apoteken...".

Häfte, 36 sidor, Medicinalstyrelsens materielnämnd 1941. Fint skick.

88 kr

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på info@parthenon.se om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Tich Nhat Hanh "Mandelträdet i din trädgård - uppmärksamhetens under" HÄFTAD SLUTSÅLD

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på info@parthenon.se om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Bailey, Alice "Ockult meditation" HÄFTAD SLUTSÅLD

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på info@parthenon.se om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Clarke, Arthur C "Världsrymdens utforskande" HÄFTAD

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på info@parthenon.se om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Ohlander, Ann-Sofie & Strömberg, Ulla-Britt "Tusen svenska kvinnoår : svensk kvinnohistoria från vikingatid till nutid" INBUNDEN SLUTSÅLD

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på info@parthenon.se om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Fromm, Erich "Det glömda språket - att förstå drömmar myter och sagor" HÄFTAD SLUTSÅLD

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på info@parthenon.se om du vill att vi ska bevaka den åt dig,