Waern, Inger "Änglar som gäster"

I boken Änglar som gäster har Inger Waern samlat mer än 60 nya berättelser från vanliga svenskar som upplevt änglabesök och oförklarliga bönesvar. En inspirerande och fascinerande bok som vill ge läsaren mycket hopp och glädje.

”… genom gästfrihet har somliga fått änglar till gäster utan att veta om det.” (Hebreerbrevet 13:2)

Bibelversen är gåtfull och den fascinerar mig. Kan det menas att vi har änglar som går mitt i bland oss?Det är först när änglarna träder i funktion som man lägger märke till dem och som får oss att undra över det vi varit med om. Änglar verkar kunna se ut som vanliga människor, men de utgår alltid från himlen som Guds sändebud.

Änglar som gäster innehåller unika sammanträffanden av verkliga änglabesök och besvarade böner, som inte är lätt att bortförklara. Vi människor kan ibland också agera som änglar och båda dessa inslag får vi möta i boken. Alla berättelser är ärliga, öppna och väldigt personliga, som de också är i mina tidigare böcker.Världen skulle bli annorlunda om vi såg en ängel i varje människa.

Inger Waern

Inger Waern har under tjugo år samlat in vanliga svenskars upplevelser och erfarenheter av möten med änglar. Deras berättelser om änglabesök, gudsingripanden och besvarad bön är inspirerande, uppmuntrande och tröstande. Hennes tidigare böcker har sålts i över 25 000 exemplar och har också översatts till engelska och norska. Inger Waern är en anlitad föredragshållare runt om i landet och hon har medverkat i ett stort antal intervjuer och radioprogram om sina uppskattade böcker.

Kartonnage, 111 sidor, Semnos 2014.

148 kr