Taylor, Terry Lynn, "En ängel på jorden"

En ängel på jorden inbjuder dig till en fantastisk verklighet, där änglar existerar i en tidlös värld som går in i din egen vardagliga verklighet. Terry Lynn Taylor inspirerar dig till att följa änglarnas stigar och att integrera änglarnas upplevelse av världen i ditt dagliga liv.

Författaren skriver om sina egna erfarenheter och delar frikostigt med sig av sina väl beprövade tekniker för att få en uppriktigare och innerligare relation med sig själv och med änglarna. Kapitlen är korta och vart och ett är en uppmuntran till att fördjupa sin uppskattning av livet. Praktiska förslag till övningar hjälper dig att odla de egenskaper som lockar fram änglarnas respons, att se livet från änglarnas perspektiv av förundran och vördnad, att ta vara på det unika i att vara människa och att bejaka livet med humorns hjälp och leva i tacksamhet och vördnad för allt levande. Budskapet är inte att vi ska bli mer änglalika, utan tvärtom mer mänskliga.

Terry Lynn Taylor har levt med änglar i hela sitt liv och skrivit flera böcker med änglamotiv, bl.a. Ljusets budbärare, som utkom på svenska 1997. När hon var i tioårsåldern började hon föra dagbok, där hon skrev ner sina upplevelser av änglar, något hon också rekommenderar andra att göra. Hon får ständigt brev från människor som berättar om sina upplevelser av änglar och hon har hållit många seminarier i ämnet.

Inbunden med skyddsomslag, 208 sid., Isis förlag 1999.

180 kr

78 kr