Flensburgerhäfte 4, "Änglar"

I vår moderna civilisation har människan fjärmat sig allt mer från sin ängel. Men förbindelsen är inte helt bruten och den kan förstärkas och levandegöras genom våra ansträngningar. Ängeln är människans ständiga följeslagare, den överblickar hennes öde, medverkar i planen för hennes liv, bistår henne i prövningar och svårigheter och ställer olika framtidsmöjligheter i hennes väg.

Boken handlar om hur man kan stärka förhållandet till sin ängel, om ängelns betydelse i barnuppfostran, om änglar i konsten och mycket mera.

124 sidor, häftad, vackert illustrerad.

108 kr

78 kr