Loyd, Alexander "Den högsta principen : Att välja kärlek framför rädsla"

Vet du att de allra flesta problem vi upplever i livet har sitt upphov i stress? Inte stress som att ha för mycket att göra på jobbet, eller inte hinna städa, utan riktigt djup stress, stress som beror på tidigare katastrofer, på svåra oförätter, på obearbetade upplevelser. Alexander Loyd, författare till bästsäljaren Healingkoden, har forskat om det här i många år, och kommit fram till att svåra händelser i livet - eller i våra förfäders liv - som gett upphov till stark och djup stress, lagras i våra celler och påverkar vår kropp och vårt sinne negativt. Alexander Loyd visar att lagrad stress är orsaken till en stor del av de fysiska, psykiska och känslomässiga problem vi kan uppleva.

Inbunden, 278 sidor, ICA bokförlag 2015.

248 kr

128 kr