Forkelius, Ewa, "Healing från visdomens källa"

Boken är kanaliserad från den visdomskälla som vi alla är en del av, och lär dig praktiskt och konkret att komma i kontakt med din egen inre visdom, där du kan finna svaren på dina livsfrågor. Författaren visar att oavsett vad som sker i ditt liv, är det möjligt att känna harmoni, glädje och visshet. Det är möjligt att känna lycka även om du upplever motgångar och att känna trygghet och säkerhet även om du exempelvis saknar en balanserad ekonomi. Och det är möjligt att uppleva kärlek även om din romantiska situation inte är vad du önskar.

Inbunden med skyddsomslag.

178 kr