Segal, Inna "Tankens läkande kraft - Nyckeln till välbefinnande och livsglädje" INBUNDEN

Tankens läkande kraft : Nyckeln till välbefinnande och livsglädje

Varje dag får vi oförklarliga ingivelser som vi kallar ”magkänsla” eller ”infall”. Dessa inre intryck är i själva verket vår underutvecklade intuition. Intuitionen kan inte förklaras vetenskapligt, den ligger bortom logiken. Men intuitionen är en av de mest subtila energierna inom oss, och den är en direkt upplevelse. Vad skulle kunna vara mer praktiskt och träffsäkert? Inna Segal lär ut hur vi ska få tillgång till vår intuition så att vi kan tillämpa den på alla aspekter av livet, inte minst till läkning och helande. Det viktigaste att förstå är att intuitionen går bortom det rationella, analytiska och intellektuella sinnet. Med hjälp av bokens övningar får du näring och stöd åt din egen naturliga intuition och kan börja ta aktiv del i din egen läkning. Tankens läkande kraft visar dig in i intuitionens allvetande kraft. Boken innehåller QR-koder som ger dig möjlighet att lyssna på Inna Segals vägledda meditationer och healingtekniker.

Inbunden, 320 sidor, ICA bokförlag 2015.

228 kr