Dowling, Levi H., "Evangelium för en ny tid"

Detta är en okonventionell beskrivning av Jesu liv, som Dowling sade sig ha mottagit i en uppenbarelse under djup meditation. Det revolutionerande i denna bok är de avsnitt som skiljer sig från den gängse bilden av den kristna förkunnelsen, bl a de som handlar om Jesu resor i ungdomen till Indien, Tibet, Persien, Grekland och Egypten, och hans möten med visa män från olika religioner. Många passager i boken är hänförande och etsar sig in i medvetandet genom sin förening av skönhet och visdom, och många läsare har här för första gången tyckt sig förstå Jesu budskap till mänskligheten.

375 sidor, häftad, REA

28 kr

22 kr