Bergkvist, Rita, "I röda timmen: Att föda ur tystnaden"

Mellan 1989 och 1998 tog Rita Bergkvist emot undervisning på telepatisk väg från Maria, Jesus/Sananda och Elias/Emanuel Swedenborg. Boken beskriver en medvetandegörande process som resulterar i en inre födelse. Vidare utvecklar den sambanden mellan den yttre världen och den inomliggande, beskriver avsikterna bakom förändringarna på jorden, samt ger en ny syn på tiden.

215 sidor, häftad.


240 kr