Bergqvist, Elaine, Härskarteknik - den fula vägen till makt

Att härska är en teknik som många behärskar, men de flesta gör det omedvetet. Vi har tystats ner med repliker som "men lilla gumman" eller "hur gammal är du egentligen". Många är vi som kan säga de gånger vi känt att vi tryckts ner i skorna och listan av härskartekniker kan göras lång. Men kan vi säga de gånger då vi själva har tryckt ner någon? Vi som påstår oss vara offer för härskartekniker, hur säkra kan vi vara på att vi aldrig utsätter någon annan för samma sak? Om de flesta härskartekniker är omedvetna så är sannolikheten stor att vi, utan vår vetskap, förknippas med härskarteknikerna av andra. Är majoriteten av Sveriges kvinnor och män "härskare" gentemot varandra utan att veta om det?

Härskarteknik är inte till för att identifiera vem som är härskare, utan för dig som vill hantera härskartekniker utan att betraktas som ett offer eller angripare. Men den är även till för dig som misstänker att du kan vara en omedveten härskare. Boken ger exempel på härskartekniker där de "utsatta" berättar hur de gjorts mindre i olika sammanhang. Du får exempel på det subtila i härskarsituationer och förslag på hur du kan hantera det. Tidigare böcker utgår ofta från att härskaren är en man, men tekniken finns hos båda könen. Här framgår att kvinnor och män däremot tenderar att härska med olika metoder.

Det bästa sättet att bevara en konflikt är att inte ta den. Om den som blivit förtryckt är fullt medveten, men härskaren inte är det, så finns en konflikt som bara en känner till. Boken hjälper dig att ta konflikten och på samma gång få bort den och upprätthålla det som vi är bäst på i Sverige - jämställdhet.

Elaine Bergqvist är retorikkonsult, författare och chef för utbildningsbolaget Zebra och har specialiserat sig på härskartekniker och interkulturell kommunikation. Hon hjälper alltifrån enskilda personer att bli bättre talare till storföretag att paketera sitt budskap i nya former.

Pocket, 247 sid., Månpocket 2009.

58 kr