Meyler, Lisa, Född att älska - nära-dödenupplevelsen och meningen med livet

När Lisa Meyler var fem år gammal förändrades hennes liv för alltid av en genomgripande nära-dödenupplevelse. Länge förstod hon inte varför hon kände sig annorlunda och vad det var som gjorde att hon tycktes se på livet på ett annat sätt än många andra människor.

Född att älska är flera böcker i en. Det är både historien om en nära-dödenupplevares livsresa, sökande och återupptäckande av sitt sanna jag, och en djupgående inblick i olika typer av nära-dödenupplevelser. Genom ett flertal berättelser från människor som upplevt andra sidan, inklusive ”mindre positiva” NDUer som det inte skrivits mycket om tidigare, får vi följa med på svindlande andliga resor och ta del av livsavgörande lärdomar som dessa fascinerande upplevelser förmedlar. De hoppfulla budskap om vilka vi är och meningen med våra liv som NDUare för med tillbaka, visar att var och en av oss har förmågan att nå vår egen källa av visdom och kärlek, och att förändra världen.

Döden är en oskiljaktig del av livet och den berör oss alla. Nära- dödenupplevares erfarenheter kan ge oss ett nytt perspektiv och lära oss betrakta döden utan rädsla, som en vän och ett hisnande äventyr. En insikt som kan hjälpa oss att leva våra liv fullt ut och utvecklas i andligt och mänskligt hänseende för både vårt eget och vår planets bästa.

"Född att älska är mycket bra på flera olika sätt. Lisa närmar sig NDUn och allt det andliga på ett balanserat sätt - hon accepterar att dessa märkliga ting finns men är noga med att inte dra förhastade slutsatser samtidigt som hon kan ta till sig det känslomässiga budskapet i upplevelserna." Göran Grip, läkare, författare till bland annat Allting finns och Dem jag älskade, forskare i nära- dödenupplevelser 

"Boken rekommenderas för den som vill förstå vad en NDU är och vilka stora konsekvenser det kan bli för livssynen efteråt, ingen rädsla för döden och en ny syn på varför vi lever här." - Göran Brusewitz, Ordförande Sällskapet för parapsykologisk forskning

"Boken  vänder sig till alla och envar intresserade av existentiella frågor.  Genom sitt urval av berättelser målar Lisa Meyler upp hur tillvaron  fungerar utifrån NDU:arnas perspektiv, något som kan vara både till  eftertanke, vägledning och tröst för den öppne läsaren. Döden är en  oskiljaktig och helt naturlig del av livet som vi inte behöver frukta  och livet går ut på leva och växa i kärlek. - Kersti Wistrand, psykolog,  adjunkt i religion och historia, har recenserat boken på Humanism o kunskap 

"Förutom att hon beskriver sin egen upplevelse och redogör för allt det som kan känneteckna en NDU, så redogör författaren också på ett personligt och närmast självutlämnande sätt de irrvägar som hennes liv tog innan hon förstod eller lyckades medvetandegöra upplevelsen igen - och den stora betydelse som den fick för hela hennes liv." - Göran B Johannesson, leg psykolog, författare till Barns minnen från tidigare liv: forskning i livets gränsland

Lisa Meyler har bakgrund som verksamhetsledare i social omsorg, samtalsterapeut i Psykosyntes, undersköterska och mentalskötare. Hon har arbetat i vårdande och hjälpande yrken och ägnat sig åt personlig och andlig utveckling i många år. För närvarande är hon god man.


Från bokens flikar:

Föreställ dig för ett ögonblick att döden inte är något hemskt eller farligt. Föreställ dig att döden är en lika naturlig del av livet som att äta och sova, och att den till och med är något positivt.
Men så kan man väl ändå inte tänka! Eller?
Jo, det kan man faktiskt. Jag utmanar dig att smaka på tanken att det inte är farligt att dö. Det hävdar både jag och många fler med mig som haft upplevelser i dödens närhet. Vi har nämligen provat.
Det här är historien om hur mitt liv som nära-dödenupplevare har gestaltat sig och om lärdomar jag gjort på min väg. Du kommer dessutom få ta del av andra nära-dödenupplevares berättelser och insikter, och fakta om NDUer. Boken handlar också om hur vi som människor kan utvecklas andligen, både för att själva leva mer meningsfulla och tillfredsställande liv, och för att kunna hjälpa andra och vår planet. Den berör även olika “paranormala” erfarenheter, både mina egna och andras, och andra existentiella frågor.
- Lisa Meyler

"Det första jag minns är isande, förlamande dödsångest. Vattnet drar mig med sig som en trasdocka och jag försöker kämpa emot. Det går fort, jag förlorar orienteringsförmågan och vet inte om vågen sveper mig med ut mot havet eller in mot land. Instinktivt känner jag att jag befinner mig i en livshotande situation. Jag håller andan och mina händer famlar desperat genom vattnet när jag försöker hitta något att gripa tag i.
Men det finns ingenting fast omkring mig. Allt är vatten; bara vatten är överallt och det är omöjligt att hålla sig flytande eller stoppa vågens framfart. Jag inser att jag är fullständigt hjälplös, bortom all kontroll." Ur boken

Parthenon 2019, 406 sidor, mjukband med flikar.

Nu kan du se ett gratis föredrag med författaren från Harmoniexpo online 28-29 mars 2020: Lärdomar från nära-dödenupplevelsen för stöd i en turbulent tid


178 kr

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,