Blomqvist, Lars, "Stenåldersgeometri: Avancerade beräkningar bakom gånggrifterna på Falbygden, Västergötland."

Blomqvists revolutionerande upptäckter kommer att få oss att helt omvärdera vår syn på stenåldern. Boken redovisar att den tidens människor redan då hade avancerade kunskaper i matematik och geometri. Dessa kunskaper användes när de stora stenkammargravarna byggdes. De placerades efter gigantiska geometriska mönster i landskapet efter bland annat gyllene snittets principer.

Författtarens egna ord: Geometri under stenåldern? är detta verkligen möjligt? Från allt fler platser i Europa kommer det forskningsrapporter som vill göra gällande att man ägnat sig åt avancerad geometri redan för 5000 år sedan.

I Falköpings stad tycks geometrin vara koncentrerad till en enda princip; den främsta av dem alla: Gyllene snittet. Hela det geometriska systemet förefaller vara en dold bruksanvisning för Gyllene snittet. Om det är riktigt, vad var det då för märkligt och komplicerat samhällssystem som kunde uppbring något sådant?

44 sidor, häftad, illustrerad.

57 kr