Smoot, George & Davidson Keay, "Krusningar i tiden" INBUNDEN

Krusningar i tiden beskriver och förklarar universums uppkomst och Big Bang, det som tills idag varit en omdiskuterad teori om alltings upphov i en gigantisk ursmäll. När Smoot och hans forskarlag meddelade att de påträffat spår av universums födsel, fick man det avgörande beviset för att universum skapades i en allomfattande explosion för femton milioner år sedan. Upptäckten gjordes med hjälp av den amerikanska COBE-sateliten, som sedan 1989 genomfört sällsamt exakta mätningar av den kosmiska bakgrundsstrålningen. I satelitens mätresultat fann man ytterst små temperaturskillnader i mikrovågsstrålningen, vilket styrkte Big Bang-teorin. Dessa temperaturskillnader, Smoot liknar dem vid krusningar, är en rest av universuns allra första förtätatde strukturer, de kosmiska frön som sedan blev stjärnor, galaxer och galaxhopar. i denna medryckande och populärt skrivna bok beskriver George Smoot hur vår moderna bild av universum har växt fram och ger en fascinerande skildring av det arbete som ledde fram till upptäckten av de "kosmiska fröna".

Inbunden med skyddsomslag, 317 sidor. Forum 1994. Illustrerad i s/v och färg. Fint skick, smärre slitage på skyddsomslag.

68 kr