Sheldrake, Rupert "Mot en ny livsvetenskap : hypotesen om formbetingat förorsakande " KARTONNAGE

Vad är livets innersta natur? Hur bestäms levande organismers former och instinkter? Sheldrake ställer upp en hypotes om formbildningsfält och formresonans oberoende av tid och rum. Hypotesen kan prövas vetenskapligt.

Kartonnage, 224 sidor, Akademilitteratur 1983. Fint skick, men biblioteksinbundet.

128 kr