Rattray Taylor, Gordon, "Medvetandemaskinen - en upptäcktsfärd i hjärnan" ENDAST 1 EX!

Gordon Rattray Taylor, författare till bl.a. Den biologiska bomben och Domedagsboken, behandlar i sin nya bok hjärnan och dess funktioner samt angränsande vetenskapliga spörsmål. Det som intresserar honom är medvetandets innehåll och uppkomsten av det som i dagligt tal kallas själ. Gordon Rattray Taylor, som är en känd brittisk populärvetenskaplig journalist och TV-man, håller styvt på att man inte bör jämställa hjärnan med en dator; som ju inte har några känslor. 

Men hur uppstår mänskliga känslor? Många av de teorier som har lanserats i detta sammanhang är rena spekulationer utan vetenskaplig grund. Men det finns också en hel del fakta att bygga vidare på. Taylor berättar livfullt och engagerat om undersökningar och forskningsresultat världen över och om de upptäckter som visar att hjärnan är betydligt mer komplicerad än man tidigare föreställt sig. Han beskriver dess anatomiska uppbyggnad, hur hallucinationer och eidetiska bilder uppkommer, vad man kan vinna med hypnos, hur minnet fungerar, hur smärtförnimmelser och färgintryck uppstår, vad psykosomatiska sjukdomar innebär etc. Och han är optimistisk beträffande möjligheterna att i framtiden klargöra mycket av det som nu verkar dunkelt och obegripligt.

Inbunden m sk.omslag, 374 sid., Forum 1981. Smärre slitage på sk.omslag, i övrigt mkt fin. ENDAST 1 EX! Extra porto ingår i priset, tung bok.

98 kr