Pagels, Heinz R "Den kosmiska koden" KARTONNAGE

Universum är ett meddelande skrivet i kod, en kosmisk kod, säger författaren, fysikern Heinz Pagels, i denna introduktion till mysterierna i mikrokosmos. Kvantfysiken, d v s studiet av de partiklar som kallas kvanta och som är den materiella världens byggstenar, är den vetenskap som försöker tyda koden. Den har redan gjort djupgående och förbluffande upptäckter som utmanar våra föreställningar om hur verkligheten är beskaffad.

Då författaren följer kvantfysikens utveckling beskriver han den till synes förbryllande och laglösa världen av leptoner, hadroner, gluoner och kvarkar. Dessa är nycklarna till den kosmiska koden.

Boken är indelad i tre delar. Den första delen Vägen till kvantfysikens verklighet beskriver utvecklingen av kvantteorin för atomen. Bokens andra del beskriver Resan in i materien. Här avslöjas materiens minsta partiklar och upptäcker av de grundlagar som förenar naturens krafter. Vägen till dessa rön går via kunskaper om universums uppkomst, the big bang.

Bokens tredje del Den kosmiska koden beskriver de fysikaliska lagarnas natur och hur fysikerna upptäckt dem. Här kommer också några personliga reflektioner över meningen med vetenskapliga företag av det här slaget. Kunskaper av det här slaget är ju minst sagt revolutionerande - de påverkar såväl verklighetsuppfattning, filosofi som vetenskap.

(Källa: paranormal.se)

Kartonnage, 327 sidor. ICA bokförlag 1986. Fint skick.

68 kr