Nilson, Peter, "Stjärnvägar" KARTONNAGE

Den här boken handlar om vår tids världsbild. Den berättar om universum och människan, om stjärnor och vintergator, om jordens historia, om skapelsen, livet och naturlagarna.

Här möter vi vetenskapens nyaste upptäckter, men också forskarnas spekulationer och fantasier. Hur fungerar universum, vad är naturens ordning, vad är kaos? Finns det kanske andra universa än vårt? Finns det ett kosmiskt minne, en naturens egen superdator?

Boken är skriven av en författare som besitter den unika kombinationen av stor belästhet, praktisk vetanskaplig erfarenhet och litterär fantasi. Den handlar inte enbart om naturvetenskaplig forskning: här möter vi också fantasin, intuitionen och dikten som kunskapsvägar. Han har i samma serie skrivit böckerna "Rymdljus" och "Solvindar".

Peter Nilson ägnade hela sitt liv åt gåtan och mysteriet universum. Mängder av fantastiska böcker fyllda med tankegångar som ger svindlande perspektiv på tillvaron blev resultatet.

Peter Nilson var en gränsöverskridare. Det fanns inget ämne som han aktade sig för, utan läsare av hans böcker får om och om igen konfronteras med dessa frågeställningar. Man kan säga att han var en populärvetenskaplig författare, men med viss modifikation.

Det finns en "själ", något som inte går att förklara i ord, i Peter Nilsons författarskap. Men som populärvetenskap är hans rymdtrilogi (Stjärnvägar, Rymdljus och Solvindar) oslagbart. Språket är romanens men innehållet tillhör vetenskapen, filosofin och liknande ämnen. Han var unik. Tyvärr finns han inte bland oss längre, han avled den åttonde mars 1998.

Peter Nilson föddes i en småländsk by och var under tidiga tonåren lantbrukare, men vetenskapen med dess storheter så som Darwin och Einstein gjorde intryck på honom, vilket resulterade i inläst realskola och gymnasium via korrespondens. I början av 1960-talet började han studera i Uppsala, först matematik, därefter teoretisk fysik, estetik, idé- och lärdomshistoria och astronomi.

Nilson blev 1962 fil. kand. och 1967 fil. lic. vid Uppsala universitet. 1964 började han arbeta på Uppsala astronomiska observatorium. 1965-1971 var han där amanuens och 1971-1977 forskarassistent, och 1974 blev han fil.dr och docent i astronomi. Tre år senare lämnade han observatoriet för att bli författare.

Kartonnage, 236 sid. Norstedts 1995. Fint skick, namnad.

68 kr