Nilson, Peter, "Solvindar" INBUNDEN

Ur Solvindar:

"Någonstans här, vid själva horisonten för mänskligt vetande, skymtar en gräns där religion, vetenskap och science fiction snuddar vid varandra. Med helt olika språk talar vi människor om samma gåta, och vi förstår varandra lika lite som vi förstår universum."

"Vi vet att vi existerar. Fysikaliskt sett är dettta ett mysterium. Naturens lagar kräver att en stjärna strålar ut ljus, att en urankärna är radioaktiv, att olja kan brinna eller att is flyter på vattnet, men de kräver inte - så långt vi känner dem i vår tid - att det skall existera medvetanden. Det finns absolut ingenting i vår kunskap om materien och dess lagar som förklarar hur någon kan iaktta materien och naturlagarna.

Redan där tycks det saknas något ytterst väsentligt i vår kunskap om verkligheten."

"Är det inte något naivt och förnuftsvidrigt med vetenskapliga förklaringar som kapitulerar inför den blinda slumpen?"

"Tillvaron må vara meningslös, en evig och obegriplig lek med möjligheter, ett tärningsspel för slumpens meningslösa gudar - men hur kan det existera någon som förnimmer detta, någon som är medveten om det meningslösa i att vara till, även om insikten finns bara en kort tid i evigheten?

Det kan naturligtvis vara helt annorlunda. ... "

Om Peter Nilson

Peter Nilson föddes 1937 i Näsby och avled 1998. Han var författare och vetenskapsman. 1974 disputerade han i astronomi vid Uppsala universitet med en doktorsavhandling som blivit ett standardverk inom astronomin, en klassificeringskatalog över 13 000 galaxer i universum. 1977 lämnade han forskningen för författaryrket. Med fantasi och poesi förmedlade Peter Nilson kunskap på högsta nivå och satte in människan i de stora kosmiska sammanhangen.

Ur pressen

"Peter Nilson har skapat sig en egen nisch som författare. Att han är närapå unik säger något om klyftan mellan humanistisk lärdom och nutida astrofysik, en klyfta som han försöker överbrygga."

----Stefan Helgeson, Dagens Nyheter

Utmärkelser:

Svenska Dagbladets litteraturpris, 1985

Harry Martinsonpriset, 1986

Övralidspriset, 1992

Inbunden med skyddsomslag/Kartonnage, 249 sidor, Norstedts 1993. Fint skick.

68 kr