Mustelin, Nils, "Liv bland miljarder stjärnor"

Finns det liv på Jupiter, bland ammoniakmolnen i jätteplanetens enorma vätgasatmosfär? Under de roströda skyarna på den sällsamma saturnusmånen Titan? Eller måste vi söka oss bort från solsystemet för att finna utomjordiskt liv - till planeter som kretsar kring andra stjärnor än vår sol? Har intelligenta varelser byggt upp mäktiga civilisationer bland stjärnmiljarderna i Vintergatan, eller har de dukat under för kriser liknande dem som idag hotar mänskligheten? Och om vi är omgivna av välvilliga och ofattbart försigkomna grannar bland stjärnorna, vilka möjligheter har vi att komma i kontakt med dem och få del av deras kunskaper och visdom?

Dessa och många andra fantasieggande frågor med anknytning till utomjordiskt liv diskuteras i denna bok. Som bakgrund till de mera spekulativa avsnitten får läsaren en mångsidig inblick i den moderna astronomins världsbild, i livets kemiska grundvalar och i den biologiska evolutionens fascinerande växelspel. I föreliggande upplaga presenteras också rymdforskningens allra nyaste rön, fram till mitten av år 1980.
Denna bok vänder sig till alla som intresserar sig för människans framtid och ställning i världsalltet och som vill följa med på en svindlande upptäcktsfärd i tid och rum.

Nils Mustelin har studerat vid Åbo Akademi, Massachusetts Institute if Technology och NORDITA och blev 1963 fil dr i teoretisk fysik. Han har verkat som universitetslärare i Åbo och Helsingfors och är sedan 1970 chef för NORDFORSKs sekretariat i Helsingfors. För svenska TV-tittare är han känd genom sin medverkan i programmen Fråga Lund, Hajk och Musikfrågan Kontrapunkt.

Ur pressen:
"Liv bland miljarder stjärnor" är utan vidare den bästa bok som hittills givits ut på svenska om möjligheterna till liv utanför jorden. Den förtjänar att nå en stor läsekrets.
-----Gunnar Welin, Upsala nya tidning

Biblioteksbunden, något sliten pärm, stämplad på försättsblad och några få understrykningar med blyerts. I övrigt fint skick.

78 kr