Lundmark, Knut "Solförmörkelser förr och nu" HÄFTAD

Solförmörkelser kom på ett märkligt sätt att rama in Knut Lundmarks astronomiska liv. Redan som 25-åring var han på plats i Österforse, Lappland (1914) för att som assistent hjälpa sin välgörare Östen Bergstrand, professor i Uppsala.

På bilden t h syns han f ö med en annan av Bergstrands medhjälpare, Frk Andrea Lindstedt. Foto: Uppsala Universitet

Att Lundmark senare i livet kom att fascineras av dessa himlafenomen var inte så konstigt:

Som populärvetenskapare insåg han snart att solförmörkelser utgjorde en effektiv pedagogisk ingång till ett vidgat astronomiskt intresse hos den bildade allmänheten. Inte för inte hade redan Tycho Brahe blivit astronomiskt intresserad sedan han i Köpenhamn som tonåring upplevt en partiell solförmörkelse.

Båda de totala solförmörkelserna 1945 och 1954 - synliga i Sverige - lockade fram populärvetaren Lundmark, bevisat av de bägge skrifterna Solförmörkelser förr och nu (1945) och Dagmörkret över Sydsverige den 30 juni 1954 (1954) - den senare boken kom ut i två upplagor och såldes i drygt 11 000 ex, en bästsäljare för sin tid.

I sin bok 1945 tvekar f ö inte Lundmark att utpeka Uppsala-expeditionen till Österforse 1914 som den främsta av de fyra svenska expeditionerna. Flera fotografier togs och Östen Berrgstrand kunde så småningom, tack vare dessa bilder, famna solkoronans form i rymden.

I boken citeras några dagboksantecknignar "av en deltagare i den Bergstrandska expeditionen" - det kan inte vara någon annan än Lundmark själv som fört pennan!

Häftad, 159 sidor, Lindblads 1945. Fint skick.

ENDAST ETT EX! 

68 kr