Davies, Paul, "Gud och den nya fysiken" HÄFTAD

Varför är naturlagarna sådana de är?

Varför består universum av just de ting det består av?

Hur har dessa ting kommit till?

Hur fick universum sin organisation - sin ordnade struktur?

För första gången ligger en samlad beskrivning av hela skapelsen inom räckhåll. Inget annat vetenskapligt problem är så fundamentalt och så väldigt som frågan hur världsalltet kom till. Kan det ha skett utan övernaturlig medverkan? Paul Davies menar att vetenskapen erbjuder en säkrare väg till Gud än religionen. Det är hans fasta övertygelse att vi endast genom att lära oss förstå världen i alla dess många aspekter - reduktionistiska, holistiska, matematiska och poetiska, genom krafter, fält, partiklar lika väl som i termer av det onda och goda - kan komma till klarhet om oss själva och meningen med detta universum, vårt hem.

Häftad, 284 sidor, Prisma Magnum 1988. Läst skick.

58 kr