John D Barrow, John D "Universums födelse" INBUNDEN

Finns det någon mer fascinerande vetenskaplig fråga än hur rymd, materia

och tid uppstått? John Barrow, professor i astronomi, tar med läsaren på

en resa till tidens begynnelse. Han förklarar de komplicerade vetenskapliga

processer som vi vet styrt universums uppkomst. Han visar också hur

vetenskapsmännen har kommit närmare universums väsen genom att

utforska viktiga beröringspunkter mellan egenskaper hos materia tidigt i

universums historia med vad man kan observera idag.

Översättning Hans-Uno Bengtsson

Inbunden, 134 sidor, Natur och kultur 1995. Fint skick.

68 kr