Jerkert, Jesper (red.) "Fakta eller fantasier - föreställningar i vetenskapens gränstrakter" INBUNDEN

Låg det svunna Atlantis egentligen i Sverige? Varför är konspirationsteorier så utbredda inom new age-rörelsen? Kan man bota autism med speciellt anpassad musik? I Fakta eller fantasier granskas företeelser i vetenskapens gränsmarker som bildskärmssjuka, parapsykologi och currykryss. Här skildras knep som professionella trollkarlar och falska medier använder sig av för att vilseleda sina åskådare. Flera uppsatser diskuterar hur Lysenko och nutida kreationister försökt vederlägga och ogiltigförklara utvecklingsläran. Fallgropar inom psykologin diskuteras, men också hur man med hjälp av god vetenskap förbättrade den nya översättningen av Bibeln. Boken avslutas med en redogörelse för den svenska skeptikerrörelsens syn på pseudovetenskap och paranormala fenomen. 

Fakta eller fantasier är redigerad av Jesper Jerkert, ordförande i skeptikerorgansationen Vetenskap och folkbildning. Om Vetenskap eller villfarelse, som Jesper Jerkert tidigare sammanställt, skrev PC Jersild i Dagens Nyheter: ”Man skulle önska att Vetenskap eller villfarelse bleve obligatorisk läsning på alla gymnasier. Gärna också på journalisthögskolan".

Inbunden, 215 sidor, Leopard förlag 2007. Fint skick.

78 kr