Hansson, Sven-Ove & Sandin, Per "Högskolans lågvattenmärken" INBUNDEN

Finns det okända kraftlinjer i marken som forntidens människor kände till men som vi idag saknar förmåga att upptäcka? Kan man vetenskapligt forska på astrologi, slagruteanvändning och telepatiska förmågor? Ska man överhuvudtaget forska på dessa och liknande ämnen?

I en rad uppmärksammade fall de senaste åren har högskolan kommit att utnyttjas av personer och organisationer som vill dra fördel av en vetenskaplig legitimitet. Svenska universitet och högskolor har dessutom godkänt ett antal pseudovetenskapliga uppsatser och avhandlingar som med en fungerande handledning och vetenskaplig granskning aldrig hade släppts igenom.

Samtidigt som författarna till denna bok kritiserar pseudovetenskaplig forskning slår de fast att de vetenskapliga resultaten aldrig är förutsägbara. Ett öppet samhälle kan aldrig på förhand utesluta viss forskning. Men just därför är det desto viktigare att resultaten utsätts för en saklig och kritisk granskning innan de exploateras i det omgivande samhället.

Högskolans lågvattenmärken är resultatet av projektet "Högskolan vid vetenskapens gränsmarker" finansierat av Rådet för forskning om universitet och högskolor.

Inbunden, 298 sidor, Natur och kultur 2000. Nyskick.


Projektledare har varit Sven-Ove Hansson, docent i teoretisk filosofi vid KTH.


Boken riktar sig till alla intresserade av vetenskapens roll i samhället, universitetslärare och andra som vill öka sin medvetenhet och kunskap om pseudovetenskap.


Sven-Ove Hansson är docent i teoretisk filosofi, verksam vid KTH och har varit projektledare för projektet "Högskolan vid vetenskapens gränsmarker" med deltagare från Uppsala, Göteborgs och Linköpings universitet.

Per Sandin är fil.kand. och examinerad språkkonsult.


Övriga författare är nyligen disputerade forskare eller doktorander i teoretisk filosofi, psykologi och idé- och lärdomshistoria.

88 kr