Greene, Brian, "Ett utsökt universum" POCKET

"Supersträngar, dolda dimensioner och sökandet efter den slutgiltiga teorin".

Den moderna fysiken vilar på två grundpelare: Einsteins relativitetsteori, som förklarar hur stjärnor, galaxer eller tiden fungerar i universiell skala, och kvantfysiken, läran om hur atomer och elektroner beter sig. Problemet är bara att de två teorierna är sinsemellan oförenliga. Om den ena är rätt kan egentligen inte den andra vara det. Men nu finns en ny teori som kan förklara allt som sker i universum och som kan förena kvantfysik med relativitetsteori. Denna "Theory of Everything" kallas för Supersträng-teorin. Med stor lekfullhet och pedagogisk förmåga går Brian Greene läsaren till mötes och förklarar detta, kanske det "svåraste" ämnet i världen, så att även en läsare utan kunskaper i fysik kan förstå. Det är imponerande, intressant och stundom riktigt underhållande. Brian Greene har jämförts med Stephen Hawking.

Pocket, 520 sidor, Månpocket 2002. Nyskick.

48 kr