Gamow, George "Solen" POCKET

Inom kosmologin ägnade sig Gamow åt stjärnornas struktur och utveckling, och utvecklade tillsammans med Ralph Alpher en teori för grundämnenas relativa förekomst (och lade till Hans Bethes namn, utan att han hade bidragit till teorin, för att kunna kalla den för Alpher-Bethe-Gamow-teorin).

Pocket, 163 sidor, Bokförlaget Aldus/Bonniers. Aldusböckerna. ill. i uppl. 1965. Blekt, annars fint skick.

58 kr