Davies, Paul "I rättan tid - Einsteins ofullbordade revolution" INBUNDEN

Med Galileo och Newton blev tidsbegreppet en mätbar storhet inom naturvetenskapen, men det är först i vårt århundrade som det blivit centralt. Som vetenskapligt begrepp under 1900-talet är det huvudsakligen förknippat med Einstein. Paul Davies nya bok, I rättan tid - Einsteins ofullbordade revolution undersöker frågan Vad är tid? och analyserar konsekvenserna av Einsteins snart 100-åriga relativitetsteori. När man började undersöka Einsteins teori beträffande universum som helhet upptäckte man att tiden är elastisk och kan töjas genom snabb rörelse eller gravitation, att man inte på ett meningsfullt sätt kan dela in tiden i förgånget, nu, och framtid, och att tiden inte heller flyter så som vi gärna föreställer oss. Och den kanske viktigaste upptäckten var att det kan finnas både en början och ett slut på tiden. Men hur viktig Einsteins teori än är löser den ändå inte "tidens gåta" och sökandet efter en djupare förståelse av tidsbegreppet och hur det förhåller sig till resten av det fysikaliska universat står fortfarande högt på vetenskapens dagordning. Med en mångfald exempel, från bland annat kvantfysikens förunderliga värld, visar Paul Davies att vi ännu har mycket att lära om tiden. Hur kan tidsbegreppet uppstå ur det tidlösa kaos som kallas stora smällen? Är tidens gång bara en illusion? Kan tiden gå baklänges? Är tidsresor möjliga? Paul Davies är en engelsk fysiker som utvandrat till Australien och där fortsätter att skriva högklassiga populärvetenskapliga verk som sprids världen över. En av de senare till svenska översatta böckerna heter I Rättan Tid - Einsteins Ofullbordade Revolution . En mängd tänkare har under tidens lopp försökt hitta på något djupsinnigt att säga om tiden. Detta har inte visat sig vara någon lätt uppgift. Ett användbart citat från en locus classicus i dylika sammanhang härrör sig från teologen och filosofen Augustinus. Vad är tiden ? Om ingen frågar mig vet jag det. Vill jag förklara det för någon som frågar så vet jag inte längre. (Si nemo ex me quaerat, scio; si quaerenti explicare velim, nescio.) Det kan genast meddelas att inte heller Davies ger ett ordentligt svar, men innan man insett detta har man hunnit få sig en dos intressant fysik genom hans bok.

Inbunden med skyddsomslag (något slitet), 329 sidor, Rabén Prisma 1995.

88 kr