Charap, John M "Universums gåta - Den moderna fysikens revolutioner" INBUNDEN

Vi har lärt oss att universum rymmer miljarder fler galaxer än vad vi kunde föreställa oss och är miljarder år äldre. Vi vet mer om hur det kom sig att det blev till överhuvudtaget och vad det i själva verket är. Tack vare fysiken, eller på grund av (hur man nu vill se det), så lever vi i en värld fylld av större faror och större bekvämlighet, mindre partiklar och större idéer.

Charap presenterar idéerna men besparar läsaren räknandet som ligger bakom. Efter att ha vandrat genom 1900-talets genomgående förändring av fysiken, gläntar han på dörren till de senaste upptäckterna inom partikelfysik, astrofysik, kaosteori och kosmologi. Hans "tour" besöker också de ständigt pågående försöken att finna universums mörka materia och svaret till vad som hände de första sekunderna efter Big Bang.

Läsaren förs också fram till fysikens spekulativa frontlinje och får förklarat för sig hur strängteorin slutligen kan förena kvantmekaniken med Einsteins allmänna relativitetsteori och därigenom skapa en sammanhållen teori: Teorin om allt! Längs med vandringen ställer Charap frågor som lockar till fortsatta efterforskningar. Varför är universum plant? Varför kan vi inte förutse vädret bättre? Kan det vara så att rumtiden har elva dimensioner? Vad betyder kvantmekaniken för världens beskaffenhet? Charap tar ned vår tids mest spännande vetenskap på jorden, där vi alla, med viss ansträngning, kan ta del av den.

Inbunden, 270 sidor, Santérus Förlag 2004. Fint skick.

68 kr